مصاحبه با رضا سالاری کیا رتبه 7 تجربی 96

مصاحبه با رضا سالاری کیا رتبه 7 تجربی 96


در این مصاحبه، گفتگویی  با رضا سالاری کیا رتبه هفت کنکور 96 در رشته تجربی خواهیم داشت که می تواند پیام های مهمی برای تمامی دانش آموزان و داوطلبان کنکور داشته باشد .

با مصاحبه های لوییز با برترین های کنکورهمراه باشید .