آزمون حرفه ای  1 اسفند ماه زیست شناسی-دهم تجربی
عنوان آزمون حرفه ای 1 اسفند ماه زیست شناسی-دهم تجربی
قیمت 25,000
سال تحصیلی 1397-98
تاریخ شروع 1397/12/1 16:00
تاریخ پایان 1397/12/2 16:00
مدت زمان پاسخگویی 25 دقیقه
فروش تکی دارد
در صورتی که این آزمون را خریداری کرده اید بر روی دکمه ی زیر کلیک کنید.
مشاهده کارنامه

آزمون حرفه ای 1 اسفند ماه زیست شناسی-دهم تجربی

ردیف عنوان درس
عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 زیست
زیست شناسی (1) 110216 گردش مواد در بدن / تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد - فصل 4 از ابتدای رگ ها تا پایان فصل و فصل 5 تا پایان هم ایستایی کلیه ها - صفحه های 64تا 83

جهت اطلاع از مهم ترین اخبار آموزشی شماره همراه یا ایمیل خود را وارد نمائید:

hit tracker