آزمون حرفه ای 5 فروردین ماه زیست شناسی-دوازدهم تجربی
عنوان آزمون حرفه ای 5 فروردین ماه زیست شناسی-دوازدهم تجربی
قیمت 25,000
سال تحصیلی 1397-98
تاریخ شروع 1398/1/5 16:00
تاریخ پایان 1398/1/6 16:00
مدت زمان پاسخگویی 40 دقیقه
فروش تکی دارد

آزمون حرفه ای 5 فروردین ماه زیست شناسی-دوازدهم تجربی

ردیف عنوان درس
عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 زیست
زیست شناسی (1) 110216 صفحه های 9 تا 132
زیست شناسی(2) 111216 صفحه های 1 تا 152

جهت اطلاع از مهم ترین اخبار آموزشی شماره همراه یا ایمیل خود را وارد نمائید:

hit tracker