آزمون حرفه ای 13 فروردین ماه زیست شناسی -دهم تجربی
عنوان آزمون حرفه ای 13 فروردین ماه زیست شناسی -دهم تجربی
قیمت 25,000
سال تحصیلی 1398-99
تاریخ شروع 1399/1/13 16:00
تاریخ پایان 1399/1/15 16:00
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه
فروش تکی ندارد

آزمون حرفه ای 13 فروردین ماه زیست شناسی -دهم تجربی

ردیف عنوان درس
عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 زیست
زیست شناسی (1) 110216 دنیای زنده / ...... / تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد ( فصل 1 تا فصل 5 ) - صفحه های 1 تا 77 ، دنیای زنده / گوارش و جذب مواد / تبادلات گازی / گردش مواد در بدن / تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد ( فصل 1 تا فصل 4 و فصل 5 تا پایان هم ایستایی و کلیه ها ) صفحه های 1 تا

جهت اطلاع از مهم ترین اخبار آموزشی شماره همراه یا ایمیل خود را وارد نمائید:

hit tracker