آزمون حرفه ای 29 آبان ماه زیست شناسی - یازدهم تجربی
عنوان آزمون حرفه ای 29 آبان ماه زیست شناسی - یازدهم تجربی
قیمت 25,000
سال تحصیلی 1398-99
تاریخ شروع 1398/8/29 16:00
تاریخ پایان 1398/9/1 16:00
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه
فروش تکی دارد
در صورتی که این آزمون را خریداری کرده اید بر روی دکمه ی زیر کلیک کنید.
مشاهده کارنامه

آزمون حرفه ای 29 آبان ماه زیست شناسی - یازدهم تجربی

ردیف عنوان درس
عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 زیست
زیست شناسی (1) 110216 کل کتاب
زیست شناسی(2) 111216 حواس ( حواس ویژه از شنوایی و تعادل تا آخر فصل ) - صفحه های 28 تا 36 ، دستگاه حرکتی ( استخوان ها و اسکلت ) - صفحه های 37 تا 44

جهت اطلاع از مهم ترین اخبار آموزشی شماره همراه یا ایمیل خود را وارد نمائید:

hit tracker