آزمون حرفه ای 30 بهمن ماه زیست شناسی - یازدهم تجربی
عنوان آزمون حرفه ای 30 بهمن ماه زیست شناسی - یازدهم تجربی
قیمت 25,000
سال تحصیلی 1398-99
تاریخ شروع 1398/11/30 16:00
تاریخ پایان 1398/12/2 16:00
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه
فروش تکی ندارد
در صورتی که این آزمون را خریداری کرده اید بر روی دکمه ی زیر کلیک کنید.
مشاهده کارنامه

آزمون حرفه ای 30 بهمن ماه زیست شناسی - یازدهم تجربی

ردیف عنوان درس
عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 زیست شناسی
زیست شناسی (1) 110216 کل کتاب
زیست شناسی(2) 111216 تقسیم یاخته / صفحه های 79 تا 96 ، تولید مثل (دستگاه تولید مثل در مرد ) - صفحه های 97 تا 101