آزمون حرفه ای 13 فروردین ماه زیست شناسی - یازدهم تجربی
عنوان آزمون حرفه ای 13 فروردین ماه زیست شناسی - یازدهم تجربی
قیمت 25,000
سال تحصیلی 1398-99
تاریخ شروع 1399/1/13 16:00
تاریخ پایان 1399/1/15 16:00
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه
فروش تکی ندارد

آزمون حرفه ای 13 فروردین ماه زیست شناسی - یازدهم تجربی

ردیف عنوان درس
عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 زیست
زیست شناسی (1) 110216 کل کتاب
زیست شناسی(2) 111216 تقسیم یاخته - صفحه های 79 تا 96 ، تولید مثل - صفحه های 97 تا 118

جهت اطلاع از مهم ترین اخبار آموزشی شماره همراه یا ایمیل خود را وارد نمائید:

hit tracker