آزمون حرفه ای 13 فروردین ماه زیست شناسی - دوازدهم تجربی
عنوان آزمون حرفه ای 13 فروردین ماه زیست شناسی - دوازدهم تجربی
قیمت 25,000
سال تحصیلی 1398-99
تاریخ شروع 1399/1/13 16:00
تاریخ پایان 1399/1/15 16:00
مدت زمان پاسخگویی 40 دقیقه
فروش تکی ندارد

آزمون حرفه ای 13 فروردین ماه زیست شناسی - دوازدهم تجربی

ردیف عنوان درس
عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 زیست
زیست شناسی (3) 112216 فصل های 1 تا 4 - صفحه های 1 تا 62

جهت اطلاع از مهم ترین اخبار آموزشی شماره همراه یا ایمیل خود را وارد نمائید:

hit tracker