اگر با پاسخنامه آزمون هم اشکالت رفع نشه چیکار میکنی؟

اگر با پاسخنامه آزمون هم اشکالت رفع نشه چیکار میکنی؟