استاد اشکان نقشوار - طراح زیست شناسی

استاد اشکان نقشوار - طراح زیست شناسی


رزومه  ای ببینید از موسس لوییز و طراح زیست شناسی فول آزمون. هرچند استاد نقشوار که دیگه نیاز به توضیحات ندارن!wink

برای ثبت نام در فول آزمون لوییز و استفاده از سوالای ناب زیست شناسی (در کنار بقیه دروس) به بخش آزمون های کشوری سر بزنید.heart