استاد محسن زینلی - طراح شیمی

استاد محسن زینلی - طراح شیمی


رزومه  ای ببینید از طراح شیمی فول آزمون. هرچند استاد زینلی که دیگه سوالای شیمی‌شون زبانزد خاص و عامه!wink

برای ثبت نام در فول آزمون لوییز و استفاده از سوالای ناب شیمی (در کنار بقیه دروس) به بخش آزمون های کشوری سر بزنید.heart