بخش دانلود فایل

ایبوک کمومورف | تحلیل کامل شکل های شیمی
ایبوک کمومورف | تحلیل کامل شکل های شیمی
بعد از استقبال گستردتون از کتاب بیومورف زیست، این بار میریم سراغ کمومورف شیمی!
جایی که تمام شکل های مهم کتاب شیمی رو، موشکافانه براتون بررسی کردیم.
مولف این کتاب، استاد محسن زینلی هستند که باعث میشه جای هیچ گونه شکی درباره کیفیت محتوای این کتاب باقی نمونه!
بی معطلی (و البته کاملاً رایگان) دانلودش کنید.
لوییز تا رسیدن به رشته و دانشگاه مدنظرت همراهته...
ایبوک بیومورف گوارش | ویرایش 1400
ایبوک بیومورف گوارش | ویرایش 1400
پردازش یک تصویر در ذهن، ده ها بار سریعتر از پردازش یک متن اتفاق می افتد.
در این ایبوک حتی کوچکترین جزئیات شکل های کتاب درسی را باهم بررسی کرده و با متن کتاب مطابقت میدهیم.
این ایبوک برای هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم کاملاً مناسب است.
پیشنهاد میکنیم این کتاب الکترونیکی فوق العاده را از دست ندهید.
مولف: استاد اشکان نقشوار
فایل تطابق 94 درصدی کنکور نود و نه با زیست لوییز
فایل تطابق 94 درصدی کنکور نود و نه با زیست لوییز
زیست کنکور 99، عیناً از روی سوالات لوییز طراحی شده بود!
94 درصد تشابه و تطابق واقعی؛ میتونی باور کنی؟
این فایل به همت رتبه برترهایی که از سوالات لوییز استفاده میکردن جمع آوری شده و سوالای نابی رو در اختیارتون میذاره؛ پس بی معطلی دانلودش کنید... رایگان!