بخش دانلود فایل

کتاب بیومورف گوارش | ویرایش 1400
کتاب بیومورف گوارش | ویرایش 1400
پردازش یک تصویر در ذهن، ده ها بار سریعتر از پردازش یک متن اتفاق می افتد.
در این کتاب حتی کوچکترین جزئیات شکل های کتاب را باهم بررسی کرده و با متن کتاب مطابقت میدهیم.
این کتاب برای هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم کاملاً مناسب است.
پیشنهاد میکنیم این کتاب الکترونیکی فوق العاده را از دست ندهید.
مولف: استاد اشکان نقشوار
فایل تطابق 94 درصدی کنکور نود و نه با زیست لوییز
فایل تطابق 94 درصدی کنکور نود و نه با زیست لوییز
زیست کنکور 99، عیناً از روی سوالات لوییز طراحی شده بود!
94 درصد تشابه و تطابق واقعی؛ میتونی باور کنی؟
این فایل به همت رتبه برترهایی که از سوالات لوییز استفاده میکردن جمع آوری شده و سوالای نابی رو در اختیارتون میذاره؛ پس بی معطلی دانلودش کنید... رایگان!