برای مشاهده پکیج های مناسب، مقطع و رشته تحصیلی خود را وارد نمائید:

پکیج های لوییز
هر ۲هفته یک بار ، قبل از شروع آزمون های آزمایشی ات ، خودت رو در رقابت با تاپ ترین رقبا بسنج.
چهارشنبه رأس ساعت ۱۶ اینجا باش.دیرتر هم شد ایرادی نداره تا پنجشنبه ساعت ۱۶ وقت داری.
به سوالایی جواب بده که نمونه شو جای دیگه ندیدی.خط به خط و ریز به ریز کتاب درسی ؛ نه کمتر نه بیشتر.
از پاسخنامه تشریحی آزمون ، نکته های مورد نیازت رو استخراج کن و تا خود کنکور مرورشون کن.تطابق بالای ۹۰درصد سوالات لوییز با کنکور سراسری باعث میشه بهترین نتیجه رو بگیری.

لوییز تا رسیدن به رشته و دانشگاه مورد علاقه ات همراهته...
لطفا شکیبا باشید...