ارسال مدارک

با توجه به حجم زیاد مدارک ارسال شده ، خواهشمندیم "موضوع مرتبط با پیغام" را به درستی ذکر فرمایید و تا زمان پاسخ دهی شکیبا باشید .

تمامی مدارک شما به دقت بررسی می شوند و در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد .

 

آدرس ایمیل جهت ارسال از طریق ایمیل : info@luiz.one

ارسال از طریق تلگرام به  : 

Luizone1@

Luizone2@

Luizone3@

Luizone4@

Luizone5@

 

امنیت مدارک ارسالی از جانب شما تضمین می شود و هیچگونه اجازه سواستفاده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی داده نمی شود .

با تشکر از شکیبایی شما .