درباره ما

لوییز،مجموعه‌ای آموزشی است که با هدف ایجاد ارتباط بین دانش‌آموزان کل کشور با اساتید با‌تجربه و حرفه ای کشور و استفاده از تجربیات آنان شکل گرفته است.شیوه‌های مورد نظر ما برای برقراری این ارتباط ، طراحی سوال با پاسخنامه‌های نکته‌ای و تدریس در کلاس‌های آنلاین است.

 

امسال ؛ سال 1399 است و لوییز با شعار "فراری بزرگ! از چنگال آزمون‌های پرتعداد و دست‌و‌پا‌گیر" پا به میدان آزمون‌های کشوری گذاشته است.

ماهیانه بودن آزمونها باعث حذف مراحل غیرضروری و دست‌وپا‌گیر و همچنین باعث کاهش فشار جسمی و ذهنی دانش آموزان شده و به دنبال آن هزینه‌های خانواده های زحمت کش را تا حد قابل قبولی کاهش داده است.

 

اساتید مجرب ، تجربه مطلوب رتبههای برتر 2سال گذشته ، هدایای درنظر‌گرفته‌شده برای دانش‌آموزان ، شفافیت و تلاش مداوم تیم ما ، هموارکننده راه پر‌پیچ‌و‌خم متوسطه دوم تا دانشگاه مورد نظر شماست.

 

 با لوییز تا رسیدن به رشته و دانشگاه مورد نظر ...heart