آزمون حرفه ای 30 بهمن ماه زیست شناسی -دهم تجربی
عنوان آزمون حرفه ای 30 بهمن ماه زیست شناسی -دهم تجربی
قیمت 25,000
سال تحصیلی 1398-99
تاریخ شروع 1398/11/30 16:00
تاریخ پایان 1398/12/2 16:00
مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه
فروش تکی ندارد
در صورتی که این آزمون را خریداری کرده اید بر روی دکمه ی زیر کلیک کنید.
مشاهده کارنامه

آزمون حرفه ای 30 بهمن ماه زیست شناسی -دهم تجربی

ردیف عنوان درس
عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 زیست شناسی
زیست شناسی (1) 110216 گردش مواد در بدن ( فصل 4 از ابتدای ساختار بافتی قلب تا پایان خون ) - صفحه های 51 تا 64 ، گردش مواد در بدن ( فصل 4 از ابتدای ساختار بافتی قلب تا پایان سرخرگ ها ) - صفحه های 51 تا 57