آزمون حرفه ای 7 اسفند ماه زیست شناسی - دوازدهم تجربی
عنوان آزمون حرفه ای 7 اسفند ماه زیست شناسی - دوازدهم تجربی
قیمت 25,000
سال تحصیلی 1398-99
تاریخ شروع 1398/12/7 16:00
تاریخ پایان 1398/12/9 16:00
مدت زمان پاسخگویی 40 دقیقه
فروش تکی ندارد

آزمون حرفه ای 7 اسفند ماه زیست شناسی - دوازدهم تجربی

ردیف عنوان درس
عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 زیست
زیست شناسی (3) 112216 از انرژی به ماده - صفحه های 77 تا 85
زیست شناسی(2) 111216 تقسیم یاخته + تولید مثل صفحه های 92 تا 107

جهت اطلاع از مهم ترین اخبار آموزشی شماره همراه یا ایمیل خود را وارد نمائید:

hit tracker