آزمون شبیه ساز کنکور سراسری
عنوان آزمون شبیه ساز کنکور سراسری
قیمت 59,000
سال تحصیلی 1399-1400
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مدت زمان پاسخگویی 0 دقیقه
فروش تکی دارد
در صورتی که این آزمون را خریداری کرده اید بر روی دکمه ی زیر کلیک کنید.
مشاهده کارنامه

آزمون شبیه ساز کنکور سراسری

ردیف عنوان درس عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 ادبیات فارسی (2) 111201 جامع کنکوری
فارسی 112201 جامع کنکوری
فارسی (1) 110201 جامع کنکوری
2 عربی عربی ، زبان قرآن (1) 110206 جامع کنکوری
عربی ، زبان قرآن (2) 111206 جامع کنکوری
عربی،زبان قرآن 112206 جامع کنکوری
3 دین و زندگی دین و زندگی 112204 جامع کنکوری
دین و زندگی (1) 110204 جامع کنکوری
دین و زندگی (2) 111204 جامع کنکوری
4 انگلیسی زبان خارجی (2) 111230 جامع کنکوری
زبان خارجی(1) 110230 جامع کنکوری
زبان خارجی 112230 جامع کنکوری
5 ریاضی ریاضی (2) 111211 جامع کنکوری
ریاضی (3) 112211 جامع کنکوری
ریاضی (1) 110211 جامع کنکوری
6 زیست شناسی زیست شناسی (1) 110216 جامع کنکوری
زیست شناسی (3) 112216 جامع کنکوری
زیست شناسی(2) 111216 جامع کنکوری
7 فیزیک فیزیک (3) 112244 جامع کنکوری
فیزیک (1) 110214 جامع کنکوری
فیزیک (2) 111244 جامع کنکوری
8 شیمی شیمی (1) 110210 جامع کنکوری
شیمی (2) 111210 جامع کنکوری
شیمی (3) 112210 جامع کنکوری