آزمون جامع 1 اردیبهشت ماه 1400 - دهم تجربی
عنوان آزمون جامع 1 اردیبهشت ماه 1400 - دهم تجربی
قیمت 39,000
سال تحصیلی 1399-1400
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مدت زمان پاسخگویی 0 دقیقه
فروش تکی دارد

آزمون جامع 1 اردیبهشت ماه 1400 - دهم تجربی

ردیف عنوان درس عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 ادبیات فارسی (1) 110201 مباحث نیمسال دوم
2 عربی عربی ، زبان قرآن (1) 110206 مباحث نیمسال دوم
3 دین و زندگی دین و زندگی (1) 110204 مباحث نیمسال دوم
4 انگلیسی زبان خارجی(1) 110230 مباحث نیمسال دوم
5 ریاضی ریاضی (1) 110211 معادله ها و نامعادله ها + تابع + شمارش بدون شمردن + آمار و احتمال
6 زیست شناسی زیست شناسی (1) 110216 گردش مواد در بدن + تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد + از یاخته تا گیاه + جذب و انتقال مواد در گیاهان
7 فیزیک فیزیک (1) 110214 کار،انرژِی و توان + دما و گرما
8 شیمی شیمی (1) 110210 ردپای گازها در زندگی + آب،آهنگ زندگی