فول آزمون دهم تجربی - 12 آذر 99
عنوان فول آزمون دهم تجربی - 12 آذر 99
قیمت 39,900
سال تحصیلی 1399-1400
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مدت زمان پاسخگویی 0 دقیقه
فروش تکی دارد

فول آزمون دهم تجربی - 12 آذر 99

ردیف عنوان درس
عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 ادبیات
فارسی (1) 110201 کمی بالاتر برنامه راهبردی را دانلود کنید.
2 عربی
عربی ، زبان قرآن (1) 110206 کمی بالاتر برنامه راهبردی را دانلود کنید.
3 دین و زندگی
دین و زندگی (1) 110204 کمی بالاتر برنامه راهبردی را دانلود کنید.
4 انگلیسی
زبان خارجی(1) 110230 کمی بالاتر برنامه راهبردی را دانلود کنید.
5 ریاضی
ریاضی (1) 110211 کمی بالاتر برنامه راهبردی را دانلود کنید.
6 زیست شناسی
زیست شناسی (1) 110216 کمی بالاتر برنامه راهبردی را دانلود کنید.
7 فیزیک
فیزیک (1) 110214 کمی بالاتر برنامه راهبردی را دانلود کنید.
8 شیمی
شیمی (1) 110210 کمی بالاتر برنامه راهبردی را دانلود کنید.