تست زیست شناسی شماره 1 - دکتر رضا کاظمی - ژنتیک

تست زیست شناسی شماره 1 - دکتر رضا کاظمی - ژنتیک


enlightenedکانال تلگرام لوییز به آدرس @Luiz_one رو دنبال کنید.

صبح ها تست رو براتون اونجا قرار میدیم تا خودتون حل کنید.wink

coolشب ها هم دکترکاظمی حلش میکنه و نکته های خفن میگه.

مگه داریم بهتر از این؟!heart