تست 54 ریاضی - حد و پیوستگی - استادصدراسعادت
زمان: 1399/11/24 21:00

تست 54 ریاضی - حد و پیوستگی - استادصدراسعادت


enlightenedکانال تلگرام لوییز به آدرس @Luiz_one رو دنبال کنید.

صبح ها تست رو براتون اونجا قرار میدیم تا خودتون حل کنید.wink

coolشب ها هم دکتر سعادت حلش میکنه و نکته های خفن میگه.

مگه داریم بهتر از این؟!heart